Tên công ty TNHH Thương Mại Thiết bị tự động hóa Cao Đạt
  • Cao Đạt
  • Van điều khiển
  • Van điều khiển Cao Đạt
  • Công ty TNHH Thương Mại Thiết bị tự động hóa Cao Đạt

Van điện từ ODE: 31A3AR10 ~ 31A2FV20

Van điện từ ODE: 31A3AR10 ~ 31A2FV20

Van điện từ ODE: 31A3AR10 ~ 31A2FV20

Van ODE

download

SPECIFICATION

VAN ĐIỆN TỪ ODE: 31A3AR10 ~ 31A2FV20- U 

     Công ty Thiết Bị Tự Động Hóa Cao Đạt xin giới thiệu tới quý khách hàng sản phẩm van điện từ  thương hiệu ODE - Italia.

Van điện từ ODE có model từ 31A3AR10 ~ 31A2FV20- U là dòng van 3/2 thân vật liệu đồng, trạng thái van kiểu thường đóng ( NC).

Van ODE có các model sau:

31A3AR10                                         31A3CV15

31A3AR15                                         31A3GV10-U

31A3AR20                                         31A3FV15-U

31A3AR25                                         31A3AV25-U

31A3AV10                                         31A3EV30-U

31A3AV15                                         31A2AR10

31A3AV20                                         31A2AR15

31A3AV25                                         31A2AR20

31A3AV30                                         31A2AR25

                       

31A2AV10

31A2AV15

31A2AV20

31A2AV25

31A2AV30

31A2GV10-U

31A2FV15-U

31A2AV25-U

31A2EV30-U

Thông số kỹ thuật:

 

Sản phẩm liên quan